slide1slide2Slide3
Thống kê truy cập
SẢN PHẨM

máy hàn siêu âm Digital kết nối mạng

máy hàn siêu âm Digital kết nối mạng
máy hàn siêu âm Digital kết nối mạng
Giá bán: 0 đ

Lượt xem: 0

特点

 • iQS操作系统
 • 四级密码保护
 • 焊接运行速度:1~250mm/s
 • 具Password系统规划保护功能
 • 支持云端Server,IDCS装置互联
 • 十段运行控制:速度及压力控制
 • 具间隙补偿功能,双回授控制架构
 • 数据采集与远程调试,多功能并存
 • 实现远程设备监视、更新、遥控与数据采集
 • 堆叠焊接功能:在焊接过程可以使用四种焊接工艺
 • 静态保压:在指定位置上停止作动,并压默认的条件
 • 支持手机安卓APP远程操控或是连接装置进行远程操控
 • 所有电源作用100%数字控制和参数,独特的配置和可网络升级
 • 全自动智能调控:支持多负载切换驱动,可同时支持4个不同负载
 • 电压调节:自带电网电压校正系统,确保电网电压波动时输出恒定
 • 自动识别:主控模版可设置连结多个功放模块(自动识别)并联组合输出
 • 七种焊接模式:时间、能量、相对、绝对、最大功率、最大压力、接地
 • 缓步启动:可以根据不同的焊头调整,对体积大的焊接启振容易提高效率
 • 动态保压:允许精确地设定保压距离和保压速度,确保零件焊接距离精确
 • UTC208性能提高,运算处理速度与UTCSP相比提高2倍,实现高速且极致的指令,提高轨迹精度
 • 具S-曲线加减速,快速位移,直线、圆弧、螺旋,Spline补间,Blend功能
Sản phẩm cùng loại
DONGHO
^ Về đầu trang